Praktinis edukacinių idėjų inkubatorius


Balandžio 14 d. Vilniaus „Žiburio“ pradinėje mokykloje.
„Visavertės švietimo pagalbos užtikrinimas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, ikimokyklinio (priešmokyklinio) ir pradinio ugdymo įstaigose“

PROGRAMA

REGISTRACIJOS (DALYVIŲ) SĄRAŠAS