Kvietimas i konferencija

Maloniai kviečiame 2018 m. gruodžio 4 d. dalyvauti respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje ,,Švietimo įstaigų bendruomenės psichinės sveikatos stiprinimas“. Kvietimas Anotacija Programa Konferencijos