Kvietimas i konferencija

Maloniai kviečiame 2018 m. gruodžio 4 d. dalyvauti respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje

,,Švietimo įstaigų bendruomenės psichinės sveikatos stiprinimas“.

Kvietimas

Anotacija

Programa

Konferencijos