KVIETIMAS DALYVAUTI SOCIALINIAMS PEDAGOGAMS ORGANIZUOJAMOSE GRUPINĖSE SUPERVIZIJOSE

Informuojame, kad Nacionalinės švietimo agentūros iniciatyva socialiniams pedagogams 2022 m. rugsėjo-gruodžio mėn. nuotoliniu būdu bus organizuojamos supervizijos. Pažymime, kad supervizija – tai profesinių santykių konsultavimas, skatinantis ir padedantis darbuotojui ir/ar grupei reflektuoti savo profesinę veiklą, numatyti veiklos tobulinimo kryptis, siekiant padidinti darbuotojo socialinę kompetenciją ir […]

Kvietimas dalyvauti modulio studijose

Šiuo kvietimu norime paraginti dalyvauti atrankoje tuos pareiškėjus, kurie norėtų studijuoti Klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (surdopedagogikos), Regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (tiflopedagogikos) studijose Vytauto Didžiojo  universitete. Plačiau MS Word dokumente

PEDAGOGŲ KARJEROS MODELIO APRAŠAS

Pedagogų karjeros modelio aprašas (toliau – Modelis) nusako mokytojų ir specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, tiflopedagogų, surdopedagogų ir logopedų (toliau – pagalbos mokiniui specialistai) (toliau – mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai kartu – pedagogai) karjeros sistemos elementus, jų sąsajas, perėjimą iš vieno karjeros etapo į kitą, […]

DĖL TEIKIAMŲ LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO PATAISŲ

Šiuo raštu norime atkreipti įstatymą leidėją dėmesį, kad žemiau pasirašiusią švietimo asociacijų vadovai nesutinka su Lietuvos Respublikos Seimo ekonomikos komiteto nario, liberalo Andriaus Bagdono teikiamomis Labdaros ir paramos įstatymo. Parsisiųsti dokumentą Adobe PDF formatu

Kreipimasis dėl perteklinės biurokratijos apraiškų švietimo įstaigose

Net šešios Lietuvos švietimo įstaigų asociacijos ir Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga kartu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Lietuvos Švietimo tarybą, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetą, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją dėl perteklinės biurokratijos apraiškų švietimo įstaigose. Daugiau informacijos rasite […]