Vykstančios viešosios konsultacijos

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje adresu https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos-1/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos skelbiami atnaujinti psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkų aprašų projektai, Reikalavimų specialiojo pedagogo, logopedo, tiflopedagogo, surdopedagogo ir socialinio pedagogo kvalifikacijai aprašo projektas. Taip pat kartu skelbiamas ir  Reikalavimų pedagoginių psichologinių tarnybų […]