Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje adresu https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos-1/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos skelbiami atnaujinti psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkų aprašų projektai, Reikalavimų specialiojo pedagogo, logopedo, tiflopedagogo, surdopedagogo ir socialinio pedagogo kvalifikacijai aprašo projektas. Taip pat kartu skelbiamas ir  Reikalavimų pedagoginių psichologinių tarnybų paslaugoms ir jų teikimo sąlygoms, ir jų darbo organizavimo tvarkos aprašo projektas, kurio rengime dalyvavo ekspertai, Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacijos, Nacionalinės švietimo agentūros atstovai.  Projektai teikiami kaip dokumentų paketas: Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikams ir mokiniams tvarkos aprašo, Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo tvarkos aprašo, Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo projektuose nustatoma psichologinės, socialinės pedagoginės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarka ir koordinavimas mokyklose bei šią pagalbą mokyklose teikiančių specialistų funkcijos, detalizuojamas tiesioginis ir netiesioginis jų darbas. Reikalavimų pedagoginių psichologinių tarnybų paslaugoms ir jų teikimo sąlygoms, ir jų darbo organizavimo tvarkos aprašo projekte nustatomi pedagoginių psichologinių tarnybų veiklos principai, tarnybų paslaugų teikimo sąlygos ir darbo organizavimas, tarnybose dirbančių švietimo pagalbos specialistų funkcijos, detalizuojamas tiesioginis ir netiesioginis jų darbas. Reikalavimų specialiojo pedagogo, logopedo, tiflopedagogo, surdopedagogo ir socialinio pedagogo kvalifikacijai aprašo projekte nustatomi reikalavimai specialiąją pedagoginę ir socialinę pedagoginę pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijai.

Pastabų pateiktiems projektams laukiama iki 2023 m. rugpjūčio 11 d. adresu: Ieva.Vedeikyte@smsm.ltĮvertinus gautas pastabas ir siūlymus  dokumentai taip pat bus teikiami derinimui su suinteresuotomis institucijomis ir visuomene teisės aktų informacinėje sistemoje.