Bendradarbiavimas su Lietuvos mokyklomis, kuriant SEU vasaros akademiją

Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė pasirašė bendradarbiavimo sutartis su penkiomis Lietuvos mokyklomis: Kauno Dainavos pagrindine, Joniškio raj. Gataučių Marcės Katiliūtės, Pasvalio specialiąja, Jonavos Lietavos, Alytaus „Šaltinių“ pagrindinė mokyklomis dėl efektyvaus ir progresyvaus bendradarbiavimo, kuriant SEU ( socialinių emocijų ugdymo)  vasaros akademiją, kuri skirta  11-12 metų vaikams, kurie 5 savaites vasarą gilinsis į savęs suvokimą, pažinimą, stebėdami save sociume ir tai fiksuodami. Vasaros akademiją vainikuos baigtinė edukacinė mokomoji konferencija gamtoje su netradiciniais metodais išreikšta patirtimi.  Kviečiame partnerystėn jungtis savivaldybių pedagogines psichologines tarnybas, ir visus švietimo pagalbos specialistus kartu su savo darbovietėmis. Tikime, kad tai dar vienas žingsnis į pagalbą vaikui.