Paroda

Paroda, kuri nustebino išsamumu – „Švietimo tobulinimo veiksnių vingiai,  įgalinantys užtikrinti vaiko gerovę“Kauno A. Stulginskio mokykloje DC. Siekdami sudėti akcentus esminiams tarptautinės konferencijos „Švietimo tobulinimo veiksniai, užtikrinantys vaiko gerovę“ veiklos konstruktams, organizavome parodą švietimo pagalbos specialistams, įstaigų vadovams bei pavaduotojams ugdymui. Parodoje savo struktūriškumu labai […]

Bendradarbiavimas su Lietuvos mokyklomis, kuriant SEU vasaros akademiją

Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė pasirašė bendradarbiavimo sutartis su penkiomis Lietuvos mokyklomis: Kauno Dainavos pagrindine, Joniškio raj. Gataučių Marcės Katiliūtės, Pasvalio specialiąja, Jonavos Lietavos, Alytaus „Šaltinių“ pagrindinė mokyklomis dėl efektyvaus ir progresyvaus bendradarbiavimo, kuriant SEU ( socialinių emocijų ugdymo)  vasaros akademiją, kuri skirta  11-12 metų […]