Paroda

Paroda, kuri nustebino išsamumu – „Švietimo tobulinimo veiksnių vingiai,  įgalinantys užtikrinti vaiko gerovę“Kauno A. Stulginskio mokykloje DC.

Siekdami sudėti akcentus esminiams tarptautinės konferencijos „Švietimo tobulinimo veiksniai, užtikrinantys vaiko gerovę“ veiklos konstruktams, organizavome parodą švietimo pagalbos specialistams, įstaigų vadovams bei pavaduotojams ugdymui. Parodoje savo struktūriškumu labai išsiskyrė gen. P. Plechavičiaus stendinis pranešimas apie kadeto dienotvarkę, ryškiai imponavo ugdymo koncentrų įvairumas pranešimų paletėje. Parodoje sudalyvavo 48 stendiniai ir vizualizuoti pranešimai iš visos Lietuvos, iš jų 22 ikimokyklinių įstaigų, 26- bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų. Darbų standartų išskirtinumu išsiskyrė Panevėžio l/d „Draugystė“ vizualizuoti pranešimai, kuriuos rengė darželio direktorė su administracine komanda. Paroda išgrynino pedagogų kūrybiškumą, gebėjimą savo patirtis pateikti ne tik meniškai, bet ir edukaciškai prasmingai. Parodos organizatoriai- Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Lietuvos švietimo pagalbos asociacija ir Kauno A. Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras- džiaugiasi pateiktų darbų gausa ir

Parodoje taip pat eksponuota autorinė Saulės Šerėnienės foto paroda „Kelias į vaiko širdį“, taip pat Dainavos seniūnijos ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos mobilioji paroda „Aš dalinuosi, o Tu?, kurią administravo Dainavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Vengalienė. Dėkojame parodos dalyviams, ir tikimės, kad tik startas į gerosios patirties sklaidos edukacinę mugę.

Saulė Šerėnienė, LŠPA direktorė
Renata Drulienė, Kauno A. Stulginskio mokykla DC