Atsižvelgiant į pateiktus suinteresuotų grupių ir fokusuotų grupinių diskusijų siūlymus gegužės mėn. vyks atjauninto kompetencijų aprašo ir kompetencijų vertinimo rinkinio projektų koregavimas – tikslinami kompetencijų lygmenų aprašymai, kompetencijų vertinimo kriterijai bei rodikliai.
2021 m. birželio-rugsėjo mėn. vyks pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų paketo išbandymas.
Galutinis pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų paketo parengimas ir pristatymas bus atliktas iki 2022 m. sausio mėn.
Darbų eigoje diskusijas su suinteresuotomis grupėmis organizuos LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.